Skar med perfekt apport, ikke hull i gilde sine pølser her nei:))))