Døgn i Nedre Stengelsen med Kai Myreng og familie.